Vendsyssel Årbog

Vendsyssel Årbog 2023 udkom den 20. november.
Vendsyssel Årbog er udkommet siden 1915. Årbogen er på ca. 200 sider, rigt illustreret og udkommer i ca. 3000 eksemplarer hvert år i november.
Alle medlemmer af Historisk Samfund får bogen gratis, og den bliver bragt til døren  af foreningens sognerepræsentanter.
Årbogen kan købes i løssalg på Vendsyssel Historiske Museum og i velassorterede boghandler i Vendsyssel.
Ældre årgange af årbogen kan købes ved henvendelse til Jørgen Nielsen, Tryvej 91, 9330  Dronninglund tlf. 98843189 mail: joergen.nielsen.try@gmail.com


Artikler, der ønskes optaget i årbogen, sendes til redaktør Hans Nielsen, Søndervej 15, 9990  Skagen, tlf. 30561349, mail: vendsysselaarbog@gmail.com

© Hans Nielsen 2016