Carl Klitgaard-prisen

Prisen er indstiftet af Historisk Samfund i 2015 i anledning af 100-året for oprettelsen af Historisk Samfund for Vendsyssel.
Formålet med prisen er at opmuntre unge historikere til at interessere sig for Vendsyssels lokalhistorie. Prisen er på 5000 kr og skal søges. Prisen uddeles hvert år, og ansøgningsfristen er 1. juni.
Modtagere af prisen skal levere en artikel om et lokalhistorisk emne fra Vendsyssel til trykning i Vendsyssel Årbog samme år, som prisen modtages. Prisen uddeles i forbindelse med udgivelsen af Vendsyssel Årbog, normalt i begyndelsen af november måned.
Der anvendes intet ansøgningsskema, men i ansøgningen skal oplyses navn og bopæl, alder, uddannelse og beskæftigelse samt en oversigt over evt. tidligere skriftlige arbejder. Desuden vedlægges den artikel, som danner grundlag for ansøgningen om prisen.
Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger lægges vægt på, at det drejer sig om en ung eller yngre ansøger, og desuden især, at artiklen bidrager til udviklingen af det lokalhistoriske felt ved at indeholde nyskabende eller utraditionelle elementer.
Såfremt der i ansøgerfeltet findes flere artikler, der egner sig til udgivelse, vil Historisk Samfund meget gerne også bringe disse i årbogen efter nærmere aftale.
Ansøgning sendes til: Formand for Historisk Samfund Anna Kathrine Nielsen, Tryvej 91, Try, 9330  Dronninglund  trine.n.try@gmail.com

 Carl Klitgaard blev født i 1868 i Blokhus. Han fik realeksamen og blev uddannet ved postvæsenet, hvor han endte sin karriere som postmester i Hjørring. I 1915 var han initiativtager til oprettelsen af Historisk Samfund for Hjørring Amt og var redaktør af årbogen fra start til 1951, samt formand fra 1920 til sin død i 1957. Carl Klitgaard er den forfatter, der har ydet flest bidrag til årbogen, nemlig 181 artikler. I Den Store Danske Encyklopædi bliver han betegnet som "en af vore førende lokalhistorikere med stort kendskab til kildematerialet, grundighed i arbejdsprocessen og nøgternhed i bedømmelsen af fortiden".


© Hans Nielsen 2016