Mindesten

 Mindestenen for Carl Klitgaard, opstillet i 1958 i Blokhus

Historisk Samfund for Vendsyssel har i perioden 1918 til 2006 opsat i alt 31 sten, der skal minde om personer, begivenheder og bygninger, som har haft betydning for historien i Vendsyssel

1918 St. Villads kilde syd for Vejby kirke
1919 St. Bodils kilde i vejkanten uden for Bålhøj ved Børglum Kloster
1920 Helligkilden ved Understed kirke
1921 Vor Frue kilde vest for Thise kirke
1921 Jakob Sewerin, stenen står ved Fiskerstien i Sæby
1923 St. Thøgers kilde sønden for kirkediget i Vrensted
1925 Peder Dyrskjøt, ved Jerslev kirke
1927 Klokhøj, hvor man mener, at den nærliggende Jelstrup kirkes klokke er støbt
1928 Hellig Øbben ved Karup kirke i Østvendsyssel
1929 Hans Gram, ved Bjergby præstegård, hvor han fødtes 1625
1929 Kjettrup kirke, nedlagt 1571, Ingstrup
1931 Stensætning ved Gl. Kirke, Dronninglund
1933 Mindesten på kirkepladsen ved Gl. Kirke
1934 Kjelds grav. Et kast, hvor man kastede et eller andet på det sted, hvor et menneske havde sat livet til. Ligger i nærheden af Kølskegård
1935 The Crescents stranding 1808, Maarup kirkegård
1935 Hvetbo herreds tingsted. På Tinghøj nord for Saltum kirke
1936 Vor Frue kilde i Fosdalen, Lerup sogn
1937 St. Jørgens kilde, Katsig Bakker, Skærum sogn
1938 Skipper Klement i Birkelse bys anlæg
1940 Kragedam, Kristiansdals mark, Børglum sogn. Her startede oprøret mod Knud den Hellige 1086
1942 Skagen Latinskole, Hans Baghs Vej i Skagen
1944 Lars Dyrskjøt, på Ørum kirkegård
1945 Slaget på St. Jørgensbjerg, Husby Hole
1947 Hals kirke på Læsø, ruin siden ca. 1700
1950 Vogn Vognsen, Stenshede, nu Ottestrup, Volstrup sogn
1955 Sæby Latinskole, på kirkepladsen i Sæby
1958 Carl Klitgaard, Blokhus
1965 Smed og tusindkunstner Jens Christensen, Lodskovad, på Raabjerg kirkegård
1973 P. Christensen, museet i Try
1976 Stagsted Hedehus, til minde om drabene på de 7 beboere i 1841
2006 A.P. Gaardboe, butikstorvet i Aalbæk

© Hans Nielsen 2016