Kulturrejser

DSC05720

TUREN GÅR TIL SYDHAVSØERNE 

Historisk Samfund arrangerer i dagene torsdag den 29. august – søndag den 1. september 2024 en kulturrejse for medlemmerne til de danske sydhavsøer Langeland, Lolland-Falster og Møn. Vi får tre overnatninger på Hotel Falster i Nykøbing.
Øernes historie er på godt og ondt præget af deres beliggenhed overfor den tyske østersøkyst; i den tidlige middelalder hærget af venderne, som blev sat på plads i 1169 af Valdemar den Store og Absalons gennem erobringen af Rügen med den vendiske hovedby Arkona; formentlig mere fredeligt ved vendisk bosættelse på øerne i lokaliteter med vendiske navne såsom Kramnitse og Kuditse. Øernes frugtbare jordbund gavgrundlag for en tæt bebyggelse, af hvilken grund sognene er små – alene på Lolland er der 67 sogne foruden fire købstæder; og det førte til oprettelsen af et stort antal herregårde; i 1800-tallet begyndte dyrkningen af sukkerroer, som medførte indvandringen af et stort antal polske sæsonarbejdere – en spændende historie som vi skal kikke nærmere på.

Vendernes hærgen forsinkede kirkebyggeriet nogle årtier i forhold til det øvrige land, og af den grund er de fleste middelalderkirker opført i teglsten, der kom i brug omkr. år 1200. Til gengæld er nogle af kirkerne, især på Møn, udsmykket med nogle af Danmarks fineste kalkmalerier. Kirkehistorien er præget af Dronning Margrethe I’s grundlæggelse af Birgittinerklosteret i Maribo i begyndelsen af 1400-tallet.

Ruten går via Fyn-Tåsinge-Langeland, og på sidstnævnte ø besøger vi på udturen Langelandsfortet, som under den kolde krig i årene 1953-1993 var en vigtig forsvars- og udkikspost ved Storebælt. På Lolland skal vi besøge Maribos domkirke, som er den sidste rest af Birgittinerklosteret; de øvrige klosterbygninger er i dag ruiner, men fik i årene 1685-98 en fornem beboer i Leonora Christina Ulfeldt, da hun blev løsladt fra sit 22-årige fangenskab i Blåtårn; hun ligger begravet i Domkirken. Vi skal også besøge en af de mønske kirker med kalkmalerier af ”Elmelundemesteren”.

I Middelaldercenteret i Nykøbing formidles livet i købstaden ”Sundkøbing”, hvor man kan færdes og studere bygningskultur, handel og håndværk, og se tidens tunge artilleri, bliden, i funktion.

Blandt herregårdene indtager Pederstrup en særstilling, fordi den i årene 1775-1827 ejedes af grev Christian Ditlev Frederik Reventlow, der har indlagt sig fortjeneste ved at være primus motor i landboreformerne, der især markeres ved stavnsbåndsløsningen i 1788, men også omfattede bøndergårdenes udskiftning fra fællesskabet og overgang fra fæste til selveje. Foruden denne herregård skal vi også – på hjemturen – besøge herregården Skovsgaard på Langeland, som i 1979 af sin sidste ejer blev testamenteret til Dansk Naturfredningsforening, og hvis hovedbygning står uændret siden da.

Sukkerhistorien dyrker vi ved besøg på ”Polakkasernen” i Taagerup, hvor 30 roepiger var indkvarteret i roesæsonen fra april til november, og på Danmarks Sukkermuseum iNakskov.

Det bliver som sædvanlig Nilles Rejser som står for rejsens praktiske arrangement og lægger bus til. Der er plads til 50 deltagere.    

© Hans Nielsen 2016