Historisk Samfund for Vendsyssel

Foreningen blev stiftet i 1915 som Historisk Samfund for Hjørring Amt, i 1970 ændret til Historisk Samfund for Vendsyssel.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Vendsyssels topografi, kultur- og personalhistorie blandt andet ved udgivelse af Vendsyssel Årbog.
Foreningen har generalforsamling hvert år i august, hvor man samtidig besøger historiske lokaliteter i Vendsyssel.
Hvert andet år arrangeres der en kulturhistorisk rejse i ind- eller udland for medlemmerne.

Medlemskab koster 125 kr årligt. Medlemmer af Historisk Samfund modtager Vendsyssel Årbog gratis. Medlemskab tegnes hos foreningens sognerepræsentanter eller ved henvendelse til Jørgen Nielsen , Tryvej 91, 9330  Dronninglund tlf. 98843189, mail: joergen.nielsen.try@gmail.com


© Hans Nielsen 2016